பசுமை உலகம்

Saturday, June 6, 2009

பாலைவனம் ஆகிக்கொண்டு இருக்கும் இந்த உலகத்தை சோலைவனம் ஆக்க புறப்படுவோம்.எரிந்து கொண்டிருக்கும் நமது பூமியை குளிர்ச்சி அடைய செய்வோம் .இன்று முதல் பசுமையை நோக்கி செல்கிறது நமது பசுமை உலகம் வலைப்பூ
ஆதரவு தாருங்கள் !

Post a Comment

  © Blogger template Brownium by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP